Alternatívne spôsoby vykurovania

Za alternatívne spôsoby vykurovania v dnešnej dobe snáď z akejsi zotrvačnosti označujeme aj tie, ktoré sa v poslednej dobe v novostavbách už používajú ako celkom bežné. 

Za štandard v rodinnom dome sa považuje mať ústredné-centrálne kúrenie, ktoré zabezpečuje teplo a teplú vodu ohrevom v kotli. Z neho sa distribuuje teplo do systému vykurovacích telies, ktorými sú radiátory, alebo podlahová vykurovacia plocha. Modifikáciami týchto vykurovacích telies sú fan coily a stenové, či stropné segmenty vykurovania. Médiom, ktoré sa podieľa na prenose energie z výroby do odovzdávania prostrediu je obvykle voda, prípadne ešte  doplnená vhodnými aditívami.

Na strane výroby tepla zase máme rôzne modifikácie kotlov, ktoré sú elektrické, plynové, na tuhé palivá, pelety a podobne. Pritom ak sú spaľované obnoviteľné palivá sú považované za alternatívne (štiepka, slama, pelety)

Ak ich nahradíme, alebo doplníme zdrojmi, ktoré využívajú slnečnú energiu, geotermálnu energiu a podobne, znovu sa dostávame do kategórie alternatívnych zdrojov. Teda sme v kategórii povedzme solárnych, či FV systémov a tepelných čerpadiel.

Do kategórie alternatívnych zdrojov tepla sa však často dostávajú aj systémy, ktoré nejdú cestou horeuvedenej klasiky, ale teplo ditribuujú decentrálne (keramické žiariče), alebo teplo distribuujú cestou vzduchu (teplovzdušné vykurovacie systémy).

V neposlednej rade sa v modernej bytovej výstavbe využíva celý mix zdrojov tepla a distribučných prvkov a ich výhody a nevýhody nie je jednoduché objektívne zhodnotiť.

Preto si treba uvedomiť, že neexistuje žiadny zázračný systém, ktorý by nás zbavil nutnosti istú časť finančných nákladov rezervovať na podiel výroby tepla a teplej vody, obzvlášť v našom zemepisnom pásme. Alternatívne zdroje sú tu na to, aby sme ich vhodnou aplikáciu a častou aj kombináciou so stávajúcimi systémami optimalizovali naše rodinné rozpočty. Myslieť na to musíme  už v priebehu projektovania, lebo tam sa dá ušetriť najviac. Dodatočné riešenia sú už často spojené len s kompromisnými výsledkami a zbytočnými nákladmi.

Pozn: V podkapitolách tejto kapitoly o alternatívnych spôsoboch vykurovania je možnosť presmerovania na jednotlivé stránky výrobcov zariadení, aby ste mali možnosť vidieť portfólio produktov a získali prehľad napríklad o ich cenách. Stránky sa vám otvoria na novom liste, takže v hornom ľavom rohu prehliadača máte stále možnosť sa vrátiť na našu stránku kliknutím na pôvodnú kapitolu. Stránky výrobcov a distribútorov vám totiž nedajú komplexnú cenu celého zariadenia, preto sme tu na to, aby sme vám ju vyskladali z dostupných komponentov na mieru a na vaše finančné možnosti.

Ak máte záujem a staviate, či rekonštruujete v okolí Košického a Prešovského kraja, pošlite nám aspoň pôdorysy objektu, kontaktné údaje a my vám navrhneme riešenie, ktoré azda bude spĺňať vaše predstavy.  Adresa: solarklima@solarklima.sk

POZN.:POZRI TIEŽ KAPITOLU „OTÁZKY A ODPOVEDE“ S TECHNICKÝMI DETAILAMI.