Ochrana osobných údajov „GDPR“

Na ochranu osobných údajov používa spoločnosť Solarklima s.r.o. vnútropodnikovú smernicu schválenú 25.5.2018 konateľmi spoločnosti. Z tejto smernice vyplýva voči potencionálnym zákazníkom predovšetkým:

Poskytnutie osobných údajov kupujúceho predajcovi, resp. objednávateľa zhotoviteľovi je dobrovoľné. Zaregistrovaním, vyplnením a odoslaním objednávky kupujúci poskytuje predajcovi svoje osobné údaje (meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mailovú adresu, adresu trvalého bydliska / doručenia vrátane PSČ). Predajca potrebuje tieto údaje poznať, aby mohol objednávku kupujúceho vybaviť a spracovať v účtovnom a fakturačnom systéme.

V zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov kupujúci poskytuje predajcovi svoj súhlas na spracovanie a uschovanie osobných údajov kupujúceho, ktoré sú potrebné pre obchodné činnosti predajcu, ktorý ich bude spracovávať v informačných systémoch a to na dobu neurčitú alebo do doby, kedy tieto osobné údaje predajca na telefonickú alebo písomnú žiadosť kupujúceho vyradí z databázy.

Predajca uskutoční zmenu na základe žiadosti kupujúceho najneskôr do 30 dní od jej doručenia alebo podania. Všetky osobné údaje, ktoré kupujúci poskytne predajcovi sú chránené pred zneužitím treťou osobou a nebudú poskytnuté tretej strane s výnimkou tých, ktoré sa priamo podieľajú na vybavení objednávky ako sú napr. banky a doručovateľ (dopravca), a to výhradne v nutnom rozsahu ich činnosti na vybavenie objednávky (napr. meno, adresa, číslo účtu).

 

Moderné technológie chladenia, kúrenia, vetrania a rekuperácie …